Ples Fakulty vojenského zdravotnictví

Po několikaleté pauze v hradeckém ALDISU byl náš spolek osloven pořadateli plesu s tím, abychom vystoupili v jeho průběhu a doplnili tak jejich koncipovaný program. Pozvání jsme přijali s radostí, neboť v takovém prostředí nevystupujeme příliš často. Před začátkem plesu jsme dostali prostor ke zkoušce, aby nás případně nezaskočila prostorová orientace spolu s všudypřítomnou trémou. Pro jistotu jsme si valčík zkusili dvakrát. Již při nástupu na taneční parket to v hledišti zašumělo a zraky návštěvníků spočinuly na našem spolku. Při spuštění hudby se diváci plně soustředili a vytvořili tím důstojnou atmosféru pro náš tanec. Jako obvykle při intermezzu, kdy vyzýváme přítomné k tanci se členy našeho spolku, to v sále zašumělo v očekávání, co se bude dít. Oslovení návštěvníci plesu jsou poté, kdy byli vyzváni k tanci, překvapeni, že se stali přímou součástí našeho vystoupení.

Při závěrečném defilé a odchodu z tanečního parketu jsme byli vyprovázeni spontánním potleskem do rytmu hudby. Inu valčík Na krásném modrém Dunaji nikdy nezklame. Můžeme konstatovat, že naše vystoupení se setkalo s uznáním přítomných, přičemž dokladem toho nám bylo ex post zaslané milé poděkování organizátorů plesu.