Vinobraní Kuks 2021

Rok se sešel s rokem a náš taneční spolek po roce „hladovění“ opět zavítal po pozvání organizátorů na tradiční Vinobraní na Kuksu 2021. Mnoho nechybělo, abychom vůbec mohli s naším programem vystoupit. Z různých důvodů jsme soustředili minimální počet 5ti tanečních párů pro vystoupení. Ptáte se, proč pouze 5 párů? Jde o oblíbený bonmot našeho tanečního mistra, který s oblibou opakuje, že ze čtyř párů kruh nevytvoříš. Nakonec se to podařilo, přičemž to zachránily dva taneční páry našich benjamínků, které zde měly premiéru. Přispělo k tomu velkou měrou i taneční soustředění v Penzionuza vodou ve Dvoře Králové. Dle ohlasu sledujících se zřejmě vystoupení zdařilo, což dokumentoval dlouhý potlesk přítomných jak při tanci, tak i po jeho ukončení. Zdálo se, a snad to bylo i zjevné, že oproti minulým vinobraním bylo návštěvníků zřetelně více.Nádherné počasí, jako obvykle v posledních letech, podtrhávalo příjemnou atmosféru za doprovodu střídajících se hudebních skupin. Závěrem můžeme konstatovat, že jsme si po absenci našich vystoupení, zaviněné pandemií koronaviru, spravili náladu a s nadějí, že bylo hůře a bude lépe, se s vervou pustíme do dalších našich aktivit nejen pro naše uspokojení, ale především pro návštěvníky různých společenských akcí.