12.06.2016

Taneční soustředění

Ve dnech 10. – 12. 6. 2016 se uskutečnilo již třetí taneční soustředění našeho spolku v Penzionu za vodou ve Dvoře Králové nad Labem. Rádi se sem vracíme pro takřka ideální podmínky jak pro tanec tak i zázemí, které nám tento penzion poskytuje. Leitmotivem pro každoroční setkání je, jak jinak, nácvik nového tance za takřka 100% účasti členů našeho spolku spolu se svými ratolestmi.  Velkou výhodou tohoto soustředění je, že nejsme stresováni časem v pronajatých prostorách a můžeme podle libosti nacvičovat tak dlouho, pokud nám síly stačí. Máme zkušenost, že za tento víkend nacvičíme daleko více nového tance než za mnohem větší penzum hodin strávených v pronájmu. Navíc jsme soustředěni na jednom místě a řada členů tak nemusí dojíždět za nácvikem mnoho kilometrů do Chlumce nad Cidlinou.

Volba nového tance padla dle rozhodnutí našich tanečních mistrů na Jiřinkovou polku skladatele Bedřicha Smetany, proloženou třasákem, lidovým to tancem širokých středních vrstev té doby. Tomuto tanci jsme přizpůsobili i naši garderobiéru, aby lépe vynikla atmosféra lidových zábav a dalších společenských akcí za účasti širokého spektra obyvatelstva.

Strávili jsme velice příjemný víkend, po náročném nácviku zbyla chvíle i na relaxaci a bližší vzájemné poznávání, na které není v průběhu našich akcí dostatek prostoru ani času. Přesto něco ne nevýznamného na tomto soustředění chybělo, a to byla absence naší předsedkyně spolku, paní Libušky Hronovské. Důvodem byla nabídka role cvičitelky FIT studia BK z Hradce Králové v zájezdu na Sardinii. Bohužel tato nabídka kolidovala s naším víkendovým soustředěním, kterého se nechtěla paní Libuška vzdát a kapitulovala až přes naše naléhání, aby tuto nabídku akceptovala. Přesto do jejího odjezdu připravila ke schválení veškeré materiály, týkající se administrativy a účetnictví tak, aby vše bylo v souladu s novou legislativou, neboť v rámci tohoto soustředění proběhla i členská schůze spolku. V tomto směru je na ni absolutní spolehnutí, jakož i na to, že do prvního vystoupení nebude její absence na nácviku vůbec znát. Je obdivuhodné, že doyen našeho spolku stále cvičí a udržuje si kondici a vitalitu, kterou by jí mohla závidět i mnohem mladší generace. Důkazem toho je právě role cvičitelky, kterou jí svěřuje majitelka FIT studia BK i na základě pozitivních ohlasů cvičenek. Toto byl jen krátký profil či medailonek naší předsedkyně, bez které si ani neumíme představit bezproblémový chod našeho spolku a jsme jí za to velmi vděčni.

 

08.03.2016

Naši milí příznivci,

i v tomto roce Vás budeme informovat o činnosti a akcích  Spolku historických tanců a o dalších plánech do budoucna.

Také v letošním roce máme bohatou  taneční účast na plesích a jiných akcích. Na plesovou sezónu a rok 2016 jsme pro diváky nastudovali nový tanec na hudbu skladatele 19. století, jímž byl významný hudební skladatel P.I.Čajkovskij.

Pro naše nové předtančení jsme vybrali  část  nádherné  skladby z klavírního koncertu B-moll a dále hudbu z baletu Šípková Růženka. Dle prvních ohlasů na naše nové vystoupení „Tančíme s Čajkovkým“  víme, že vybraná hudba k tanci je velmi známá a každého posluchače hned osloví, zvláště, když  je možné při ní sledovat tančit dámy a pány  v historických  šatech 19.století.

Musíme konstatovat, že tento nový tanec je další z řady choreografií našich tanečních mistrů, manželů Prouzových z Hradce Králové.

Velmi rádi všem připomínáme jejich první choreografii předtančení valčíku J. Strausse „Na krásném modrém Dunaji“, se kterým část tanečníků našeho spolku vystupovala již v květnu  roku 2011 ve Východočeském muzeu v Hradci Králové, při příležitosti zahájení oslav bitvy na Chlumu. Nezůstalo však jen u tohoto vystoupení a tento krásný valčík zazněl v mnoha sálech i zámcích nejen východočeského kraje.

Je smutné, že další spolek podobného zaměření, zkopíroval tuto ojedinělou choreografii našich tanečních mistrů a bez povolení autorů choreografie, manželů Prouzových, vystupuje s  úvodní části valčíku na různých akcích a dokonce ji prezentuje a vydává za své dílo. Ojedinělost choreografie tohoto valčíku tkví v tom, že na zahájení si členové připíjí skleničkou vína s pořadateli a ostatními hosty a během tance dochází k interaktivnímu zapojení diváků.

Naopak  nás velmi těší, že jsme inspirací pro jiné spolky, podobného zaměření, které nemají vlastní nápady, kopírují naše, ba i některé naše výrazy a věty doslovně citují.

Věřte, milí diváci, že pro Vás  něco nového vymyslíme. O naší činnosti a akcích Vás budeme informovat a je možné, že se s totožným seznámíte i u  jiného spolku.

Přejeme Vám pohodový rok 2016 a těšíme se na setkání s Vámi  nejen letos, ale i v příštím roce 2017, pro který připravujeme nové předtančení na hudbu dalšího hudebního skladatele 19.století. Toto století je opravdu bohaté na hudební skladatele a my jsme velmi rádi, že můžeme tančit na jejich hudbu.

 

20.11.2015

V pondělí  19.11.2015 jsme zakončili další, v pořadí již třetí sezónu, kdy jsme kompletně v tomto složení opustili původní spolek, v němž jsme neviděli žádnou perspektivu pro svůj další rozvoj.A musíme říci, že nám naše rozhodnutí jde k duhu. Jsme totiž podle zákona dobrovolným a neziskovým sdružením a nejsme povinni podléhat žádnému autokratickému řízení, jak se tomu dělo v minulosti. Neztotožňovali jsme se s jeho filosofií a celkovým zaměřením činnosti pouze na vnější efekt bez jakéhokoliv citového či ideového obsahu. Převážně šlo o pouhé korzování na akcích, které mnohdy neměly nic společného s dobou, kterou jsme měli prezentovat. Osvobodili jsme se z chomoutu a mohli tak svobodně pokračovat v našem záměru, který koresponduje s názvem našeho spolku. A že jdeme správnou cestou, nás utvrzuje nejen pozornost diváků na našich akcích, ale i v počtu návštěvníků našich webových stránek. To číslo nám doslova vyrazilo dech, vždyť počtem takřka 35 tisíc se jedná o velké okresní město. A to číslo se v podstatě rovnoměrně zvyšuje. Rovněž příspěvky pisatelů na naše webové stránky jsou vesměs velmi pozitivní, a to nás samozřejmě velice těší. Na příští sezónu opět připravujeme v režii našich tanečních mistrů nový tanec, přičemž potenciální návštěvníci na našich akcích mohou být v napjatém očekávání. A samozřejmě i my jsme zvědavi, jak se naše nové taneční vystoupení bude líbit.

Tak tedy v roce 2016 opět někde s Vámi diváky na viděnou.

 

10.10.2015 - Bilancování roku 2015

S blížícím se závěrem roku pomalu nastal čas bilancovat naše aktivity v roce 2015. Svůj zájem zaměřujeme, ostatně jak samotný název našeho spolku napovídá, hlavně na plesovou sezónu, počínaje lednem a konče březnem. Celkem jsme absolvovali 6 tanečních vystoupení na plesech, převážně ve východočeském regionu, s jedinou výjimkou a tou byl ples v Praze v Národním domě na Smíchově. I na ostatních společenských akcích během roku jsme byli převážně využíváni k taneční produkci a doplňkově i ke korzování mezi návštěvníky, což také vyvolávalo pozitivní ohlas. Suma sumárum jsme se tedy v letošním roce zúčastnili 15ti akcí s různým zaměřením a v řadě případů i tematicky vhodně doplňovali jejich program. Do konce letošního roku nás ještě čeká v listopadu vystoupení pro Svaz důchodců v Hradci Králové, které pojímáme jako charitativní akci pro naše seniory. Kromě tance předvedeme i ukázku naší garderoby, aby se pokochali in natura pohledem na módu první poloviny 19. století, kterou mohli poznat jen z historických filmů či různých portrétů v obrazárnách a na stěnách zámeckých interiérů. Samozřejmě jsme si vědomi, že dobové kostýmy nejsou zdaleka tak originální jak to na první pohled vypadá, ale snažíme se alespoň respektovat styl tehdejší módy, když látky i doplňky tehdejší doby jsou již dávno překonané soudobými materiály.

Na příští rok opět připravujeme nový tanec s naprosto novou choreografií, jehož název zní Květinový valčík od Petra Iljiče Čajkovského. V krátkosti Vás, milí čtenáři a návštěvníci našich webových stránek, seznámíme s okolnostmi, jak se nový tanec rodí. Vězte, že v panelákovém bytě našich tanečních mistrů, manželů Prouzových, kde vzniká v klidu harmonického manželství prvotní nápad, počínaje výběrem hudby, což je doménou té hezčí polovičky a poté s velkou dávkou invence a espritu našeho pana tanečního mistra se začíná tvořit na základě představ celková choreografie tance. Ač se to nezdá, je to práce náročná, nastává řada korektur oproti původním představám, a když se již zdá, že je vše OK, tak při prvních zkouškách na tanečním parketu se všemi členy našeho souboru jaksi výsledný formát neladí s původními představami autorů. Přece jen je rozdíl mezi čtyřmi stěnami bytu a velkým tanečním parketem. A tak se opět a opět ladí, až se dospěje k finální verzi tance. Pak přicházíme na řadu my amatéři, pokoušející se uvést nápad v praxi. Zpočátku to jde těžko, ale čím více pronikáme do tajů tance, tím více nás to povzbuzuje a s vidinou jeho zdárného zvládnutí se již vidíme na tanečním parketu, obklopeni diváky, kteří nám až dosud vyjadřovali obdiv a uznání. A to je pro nás tou největší odměnou.

Doufáme, že nám ten entuziasmus ještě nějaký ten pátek vydrží a nadále budeme připravovat všem těm, kteří se na nás přijdou podívat, jen ty nejlepší zážitky. 


07.06.2015

Pro naše příznivce a sympatizanty jsme připravili několik nových informací z činnosti spolku. Ve dnech 5-7. června 2015 jsme uskutečnili plánované soustředění v penzionu Za vodou ve Dvoře Králové, jehož hlavní náplní byl nácvik nového tance na příští sezónu. Jako vždy, choreografii včetně celkového aranžmá našeho vystoupení, připravili naši taneční mistři, manželé Prouzovi. Mají s námi neskutečně mnoho práce, ale tanec je jejich celoživotní láskou a jsou pro něj ochotni obětovat mnoho času i ze svého soukromí. Držíme se zásady, že na akcích, kde jsme již vystupovali, nemůžeme opakovaně předvádět již viděné. S hrdostí můžeme konstatovat, že co rok od našeho vzniku, to nový tanec. Diváci vždy očekávají, s čím novým náš spolek překvapí a my je nechceme zklamat. Je to sice náročné, ale odměnou nám jsou jejich sympatie a nejen zdvořilostní, ale zcela nefalšovaný potlesk po každém vystoupení, a to nás nabíjí novou energií.  Inovace našeho programu je zcela nezbytná, neboť pořadatelé plesů i jiných společenských akcí , na které jsme zváni, musí pro veřejnost předstoupit také s novým programem, a to je pro nás zavazující.

Pozvolna začínáme s nácvikem nového tance již v letních měsících a s plným nasazením od září, neboť plesová sezóna se vždy velmi rychle přiblíží. Při tom musíme věnovat pozornost i tancům již dříve nacvičeným, neboť jak říká lidové rčení, opakování je matkou moudrosti. Velké problémy nám dělá skutečnost, že členové spolku jsou rozptýleni téměř po celém okrese a zkoordinovat 100% účast na nácviku je takřka nemožné. Ti „absentéři“ (není myšleno pejorativně) jsou pak mnohdy nuceni nacvičovat v domácích podmínkách. Doposud jsme se se všemi nástrahami dovedli vždy vypořádat.

V příštím roce bude stěžejním programem našeho spolku účast na oslavách 150 výročí bitvy na Chlumu, počínaje plesem v únoru, a které vyvrcholí přímo na bojišti, kde se odehrála krvavá bitva v roce 1866. Těšíme se, že i my přispějeme k důstojným oslavám toho významného výročí a svým vystoupením připravíme divákům krásné zážitky.

 


 

Náš spolek se konstituoval v červnu 2013 na základě odloučení sekce taneční z původního spolku a to zejména proto, že jsme se ne tak zcela ztotožňovali s jeho filosofií a chtěli se profilovat výrazně jako spolek taneční. Všichni členové nově založeného spolku jsou vyznavači společenského tance a uvědomili jsme si, že tou pro nás správnou parketou je parket taneční, o čemž nás přesvědčoval velký zájem publika při našich vystoupeních na různých společenských a kulturních akcích a plesech. Tanec nás pohltil tak, že jsme neměli čas na promenády v dobových šatech při různých společenských akcích, kterým jsme se dříve většinou věnovali. Tato taneční činnost je pro nás daleko inspirativnější a působivější ve srovnání s naším předchozím angažmá.

Tančíme v působivých dámských šatech a fracích pánů z období 18. a 19. století, které si pořizujeme samy a dle možností se snažíme dodržovat nejen soudobé střihy, ale i materiály, se kterými pracujeme. Kostýmy dam se v tomto období vyznačovaly útlým pasem a širokými sukněmi, které byly vyztuženy krinolínami s pevnými obručemi. Daly tak vyniknout ženskosti a jejich působivým a ladným křivkám těla. Pánové tančili ve fracích, u nichž naopak vynikala vážnost a důstojnost.

Toto vše je možné vidět na našich vystoupeních, kterých jsme absolvovali již na desítky, jak v rámci našeho regionu, tak i mimo něj. Namátkou lze jmenovat ples Asociace studentů medicíny a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Městský ples města Hradce Králové, oba konané v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové, Městský ples na zámku v Chlumci nad Cidlinou, vystoupení na konferenci pojišťovny UNIQA v Plzni a řada dalších.

Neocenitelnou zásluhu na tom mají taneční mistři, manželé Prouzovi z Hradce Králové, kteří jsou realizátorem tohoto projektu. Doufáme, že i pod novým názvem našeho spolku si udržíme přízeň návštěvníků plesových sezón i jejich organizátorů a přispějeme inovací našeho programu k dalším nevšedním zážitkům.